Bevara Gorsingelund

Bevara Gorsingelund!

Vid gårdagens naturdag – den 20 April – så sattes det upp en banderoll för att att uppmärksamma att kommunen nu undersöker en detaljplan för att exploatera omgivningen kring detta Natura-2000 område för industri och verksamhet.

Gorsingelund är inget zoo, som man kan stängsla in utan att riskera allvarlig negativ påverkan på ett skyddat område. Ta gärna en sväng förbi, hämta en broschyr och engagera dig för att vi ska få behålla en fantastisk liten del värdefull natur i Strängnäs opåverkad.

Banderollen sattes upp som del i vårt Gör Om – Gör Rätt projekt.