Styrelse

Styrelse

Helena Billström Rudling Oxhagsvägen 15, 3 tr,

64550 Strängnäs

Ordförande helena0829@live.se 072-015 18 41
 
Olle Svedman Trädgårdsgatan 33,

64531 Strängnäs

Kassör enskildarev@gmail.com 073-035 82 57
 
Lars Liljenstolpe Vice ordförande lars.liljenstolpe@swipnet.se 076-367 15 25
Ingrid Karlsson Ledamot 070-308 11 93
Gunilla Oleniusson Ledamot gunilla_olenius@hotmail.com 073- 980 77 41
Jessica Davskog Ledamot davskog@mail.com 072-039 50 93
Raili Riig Ledamot railiriig@gmail.com 073-987 89 42