Styrelse

Styrelse

Lars Liljenstolpe, Gillesvägen 18

64591 Strängnäs

Ordförande  lars.liljenstolpe@tele2.se  076-367 15 25
Olle Svedman, Trädgårdsgatan 33,

64531 Strängnäs

Kassör

Remisser & planfrågor

enskildarev@gmail.com 073-035 82 57
 Ingrid Karlsson Ledamot

Fältstationen Rördrommen

070-308 11 93
Gunilla Oleniusson Ledamot gunilla_olenius@hotmail.com 073- 980 77 41
Gudrun Walla Ledamot

Klimat- och miljöfrågor

 gudrunwalla@hotmail.com
Sven Blomqvist Ledamot

Tätortsnära skog, klimatfrågor

sblomqvist@hotmail.com