Styrelse

Välkommen att kontakta oss via strangnas@naturskyddsforeningen.se

Roll Namn Uppdrag / intresseområden
Ordförande Staffan Petré Ansvarig Skog och grönområden. Gorsingelund.
Kassör Olle Svedman Bevaka jordbruksfrågor i kommunen.
Sekreterare Gunilla Oleniusson Kontaktperson Fältstationen. Rördrommen, Studiefrämjandet, SOK och SEVAB
Vice ordförande Conny ”Cocce” Larsson Medlemsansvarig. Ansvarig för Remisser och skrivelser. Medlemskommunikatör. Kommunkontakter. Gorsingelund.
Ledamot Anna Erlandson Projektledare ”Gör om Gör Rätt”. Bistå i Rördromsgruppen.
Ledamot Anders Svenson Kontaktperson Råcksta å vattenråd.
Ledamot Lize Skott Skog och grönområden.
Ledamot Ida Skantze Engström Biträda vid Remissärenden och skrivelser, Skog och grönområden.
     
Adjungerade till styrelsen    
  Lars Liljenstolpe Sakkunnig Gorsingelund.
  Lars-Olof Persson Svampgruppen / Strängnäs svampklubb.
  Maria Hörnell Biträda vid remissärenden och skrivelser.