Styrelse

Styrelse

Helena Billström Rudling, Dianavägen 1,

11542 Stockholm

Ordförande helena.billstrom@gmail.com 072-015 18 41
Olle Svedman, Trädgårdsgatan 33,

64531 Strängnäs

Kassör enskildarev@gmail.com 073-035 82 57
Lars Liljenstolpe Vice ordförande lars.liljenstolpe@tele2.se 076-367 15 25
Ingrid Karlsson Ledamot 070-308 11 93
Gunilla Oleniusson Ledamot gunilla_olenius@hotmail.com 073- 980 77 41
Jessica Davskog Ledamot davskog@mail.com 072-039 50 93
Sermon Shaba Ledamot nomres@hotmail.com 070-760 97 06