Styrelse

Välkommen att kontakta oss via strangnas@naturskyddsforeningen.se

Roll

Namn

Intresse-/ansvarsområde

Ordförande

Vakant

 

Vice ordförande

Henry Blom

Kontaktperson med Klimatinitiativ Strängnäs,
Bistå i remissärenden,
Hemsida

Sekreterare

Gunilla Oleniusson

Kontakt Studiefrämjandet och

Strängnäs Ornitologiska Klubb

Kassör

Olle Svedman

Remisser och planfrågor

Styrelseledamot

Lars Liljenstolpe

Ansvarig Gorsingelund

Styrelseledamot

Maria Croné

Medlemsansvarig,

Hemsidesansvarig

Styrelseledamot

Staffan Petré

Gorsingelund,

Fältstationen Rördrommen

Styrelseledamot

Jacob Groundstroem

Vattenfrågor,
Invasiva arter,
Bistå i remissärenden

Styrelseledamot

Simon Larsson

Klimatfrågor

Styrelseledamot

Maria Hörnell

 Bistå i remiss- och planärenden