Styrelse

Välkommen att kontakta oss via strangnas@naturskyddsforeningen.se

Roll

Namn

Intresse-/ansvarsområde

Ordförande

Staffan Petré

 Repr. fältstationen Rördrommen; Gorsingelund

Styrelsedamot

Henry Blom

Hemsida. Medlemsansvarig. Medlemskommunikatör

Sekreterare

Gunilla Oleniusson

Kontakt Studiefrämjandet, SEVAB och

Strängnäs Ornitologiska Klubb

Kassör

Olle Svedman

Remisser och planfrågor

Styrelseledamot

Anna Erlandsson

Repr. Råcksta å vattenråd. Klimat- och miljöfrågor

Styrelseledamot

Anette Lidén

Klimat- och miljöfrågor

Styrelseledamot

Conny ”Cocce” Larsson

Skogsfrågor. Bistå i plan- och remissärenden

Styrelseledamot

Birgitta Fröberg

Biologisk mångfaldsfrågor

Styrelseledamot

Jessica W. Sandberg

 

Adjungerade

Lars Liljenstolpe

Lars-Olov Persson

Gorsingelund

Svampgruppen