Om oss

Om oss

Naturskyddsföreningen i Strängnäs är en lokal krets av Naturskyddsföreningen.
Vi är en idéell, opolitisk förening, som bildades 1956 och hade under 2019 ca 912 medlemmar, med familjemedlemmar inräknade i kommunen. Vi vill aktivt medverka till att vår natur bevaras och minska vår miljöpåverkan. Allt fler börjar bli medvetna om att de allvarliga klimatstörningarna beror på oss människor och vår livsstil.
Vi strävar efter ett uthålligt samhälle i balans med naturen och jordens resurser och vi vill bevara den biologiska mångfalden.

 

Vi arbetar aktivt med natur- och miljöfrågor

 • genom olika informationsinsatser, bl.a. vår hemsida och facebook
 • genom att medverka i plan- och byggfrågor och påverka våra politiker
 • genom att ordna programpunkter som utflykter, studiebesök mm.
 • genom arbete med skötsel och bevarandeplaner
 • genom arbete med att bevara arter och biologisk mångfald
 • genom att medverka i studiecirklar i samverkan med Studiefrämjandet
 • genom att representera kretsen vid läns- och riksmöten

 

För att nå våra mål har vi fyra permanenta arbetsgrupper

 • Gorsingelund en lövskogslund med rester av  gammal gårdsbebyggelse och där det numera finns en mindre stuga, bänkar och bord och en grillplats. Vi har ansvaret för viss skötsel av området tillsammans med Strängnäsornitologerna.
 • Strängnäs svampklubb, som samlar intresserade av svampar och arbetar med artbestämning och inventeringar samt ordnar utflykter
 • Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden där vi samverkar med sektionen i Eskilstuna och ornitologerna.
 • Tätortsnära skogar, som arbetar för att Strängnäsborna skall ha nära till rekreation i skog och natur

 

Vi kan dessutom bilda tillfälliga arbetsgrupper för genomförande av speciella projekt. Du som känner dig engagerad är välkommen att ställa upp i någon av våra arbetsgrupper.

Ju fler vi är som arbetar med natur- och miljöfrågorna desto bättre blir resultatet.

 

Kontaktuppgifter se ”Styrelse”