Om oss

Naturskyddsföreningen i Strängnäs är en lokal krets av Naturskyddsföreningen.
Vi är en idéell, opolitisk förening, som bildades 1956 och har ca 740 medlemmar i kommunen. Vi vill aktivt medverka till att vår natur bevaras och minska vår miljöpåverkan. Allt fler börjar bli medvetna om att de allvarliga klimatstörningarna beror på oss människor och vår livsstil.
Vi strävar efter ett uthålligt samhälle i balans med naturen och jordens resurser och vi vill bevara den biologiska mångfalden.

Vi arbetar aktivt med natur- och miljöfrågor

 • genom olika informationsinsatser, bl.a. vår hemsida
 • genom att medverka i plan- och byggfrågor och påverka våra politiker
 • genom att ordna programpunkter som utflykter, studiebesök mm.
 • genom arbete med skötsel och bevarandeplaner
 • genom arbete med att bevara arter och biologisk mångfald
 • genom att medverka i studiecirklar i samverkan med Studiefrämjandet
 • genom att representera kretsen vid läns- och riksmöten

För att nå våra mål har vi fyra permanenta arbetsgrupper

 • Gorsingelund en lövskogslund med rester av en gammal gård men nu med en nyuppförd raststuga där vi åtagit oss skötselansvaret för området
 • Strängnäs svampklubb, som samlar intresserade av svampar och arbetar med artbestämning och inventeringar samt ordnar utflykter
 • Rördrommen där vi samverkar med sektionen i Eskilstuna och ornitologerna i vår gemensamma fältstation vid Sörfjärden
 • Tätortsnära skogar, som arbetar för att Strängnäsborna skall ha nära till rekreation i skog och natur

Vi kan dessutom bilda tillfälliga arbetsgrupper för genomförande av speciella projekt. Just nu är vi i behov av arbetsgrupper för

 • information till skolorna
 • ett projekt om kortare transporter för vår dagliga mat
 • utökad programverksamhet

Du som känner dig engagerad i frågorna är välkommen att ställa upp i någon av våra arbetsgrupper. Ju fler vi är som arbetar med natur- och miljöfrågorna desto bättre blir resultatet.