Yttranden

Vi arbetar aktivt som remiss-instans till Strängnäs kommun i natur- & miljöfrågor, men gör även egna inlagor och inlägg i debatten när vi finner det motiverat. 
 
Vi har också tagit from policy-dokument som berör principer för bebyggelse, jordbruk, närhet till natur och grönstruktur. 
 
Här finns dom: