Svampgruppen

Välkommen till Strängnäs svampklubb!

Strängnäs Svampklubb är en grupp inom Svenska Naturskyddsföreningens lokalkrets som vill lära sig mer om alla svampar, inte bara matsvampar. Vi gör detta, först och främst, genom att helt enkelt vara ute och plocka svamp på olika ställen (lokaler eller biotoper på fackspråk) och sedan försöka bestämma vilken art de plockade svamparna tillhör.
Till hjälp har vi en mängd svampböcker.
Ibland räcker det inte att se på bilder och läsa om de makroskopiska karaktärerna (=synliga med blotta ögat) för att avgöra arten. I svåra fall använder vi s.k nycklar som finns i vissa böcker, tittar på mikroskopiska karaktärer eller testar svampen med kemisk reagens (droppar på en kemikalielösning och ser vilken färg svampen får). Samarbete med Europaskolan ger oss tillgång till kemilaboratorium och mikroskop.

Lite om just Svampgruppen
Vi startade verksamheten i studiecirkelform under hösten 2000, med att inventera kretsens kampanjskog Gorsingelund vid Kilenkrysset. Resultatet blev en positiv överraskning, ett flertal s.k rödlistade arter visar att det är en skyddsvärd lokal. Uppföljningen av Gorsingelund fortgår men nu inventerar vi även andra lokaler inom Strängnäs Kommun och i vissa fall intressanta platser i Sörmland. Vid inventering rapporteras fynden i form av inventeringslistor till Länsstyrelsens naturvårdsenhet och till vetenskapliga institutioner. Amatörernas inventeringsarbete är viktigt, vi har därför blivit uppmuntrade av Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, att lägga upp ett herbarium som nu finns i Studiefrämjandets lokaler på Källgatan 3A, och som vi kallar:
Herbarium Mycologicum Strengnensis

I Strängnäs Svampklubb kan man alltså ha roligt samtidigt som man gör en nyttig insats. Vi bestämmer själva hur mycket vi vill göra och gruppens medlemmar ligger på olika nivåer i fråga om svampkunskaper. Alla trivs ändå och upplever att vistelsen ute i naturen blir roligare när man kombinerar den med en uppgift. Vi bestämmer när vi ska träffas och vad vi ska göra från gång till gång, beroende på nederbörd och tillgång på svamp m.m. Ring någon av oss och tipsa om ovanliga svamp-fynd/platser eller om datum/tider och kom med.

Vanliga träffar
Vanliga träffar har vi någon gång i månaden, året runt, i nya och kända områden. Börjar ofta med att gå igenom de medtagna okända svampar som hittats sen sist.

Det vi har gemensamt:
Det vi har gemensamt är att vi tycker att svamp är roligt. Alla kan bidra med något utifrån sin kunskap och med sitt intresse när vi utforskar nya platser, letar i mossan efter små rariteter eller snubblar på ett nytt svampfynd.
Vi blir gärna fler så kontakta oss om du vill vara med.

För information kontakta:

* Lars-Olof Persson 070-532 58 70

scharlakansvaxing
Foto: Lars Ekqvist, ”Scharlakansvaxing”.