Gorsingelund

 – ett Natura 2000-område

Strax utanför Kilenkorset, Strängnäs finns Gorsingelund, en lövskogslund som är klassad som nyckelbiotop. Föreningen har sedan 1999 använt området som sin kampanjskog och vårt mål är att bevara Gorsingelund som en levande lundmiljö där enskilda och grupper på ett enkelt sätt lär sig uppleva och förstå sambanden i naturen. Även områdets kulturhistoria är intressant. I området finns tydliga spår av hur människor levt och nyttjat området i form av husgrunder, fruktträdgård m.m.

Området ägs av Strängnäs kommun och Naturskyddsföreningen har avtal med kommunen om nyttjande t.o.m. 2016-11-30.

gorsingelund

Välkommen till Gorsingelund!

Bevarandeplan för Natura 2000-område Gorsingelund