Historik

Bakgrund

Naturskyddsföreningen i Strängnäs bildades 1956 som lokalförening för Strängnästrakten av Svenska Naturskyddsföreningen med ett 35-tal medlemmar.

Alla som är medlemmar i riksorganisationen Naturskyddsföreningen och bor (eller har sitt säte) inom kretsens verksamhetsområde ingår i kretsen. Årsavgiften betalas till riksorganisationen och ingen extra avgift tas ut till kretsen.

Syfte

Föreningens syfte vid starten var att väcka känslan och öka intresset för vår vackra natur. Riksföreningens stadgar har varit kretsens stadgar genom åren.

Läs gärna mer om vår historik här:  Historik kortversion