Platser

Både Gorsingelund och Fältstationen Rördrommen är väl värda besök både vid anordnade aktiviteter eller för ett besök på egen hand.

Gorsingelund

Gorsingelund är en lövskogslund vid Annebergsvägen i Strängnäs. Området ägs av kommunen och tas gemensamt om hand av Naturskyddsföreningen och Strängnäs Ornitologiska Klubb. Vi brukar normalt ha fyra planerade träffar under året där alla är välkomna att delta.
Området har året om många besökare som promenerar på stigarna. Det är ett rikt fågel- och djurliv och blomsterprakten är enorm, särskilt under våren och försommaren.
Under vinterperioden finns i anslutning till den lilla stugan en fågelmatning som sköts och bekostas av Strängnäs ornitologiska klubb (SOK).

Rördrommen

Fältstationen Rördrommen ligger vid Sörfjärden i Jäder och är ett samarbetsprojekt för Naturskyddsföreningarna i Strängnäs och Eskilstuna, Ornitologiska klubbarna i Strängnäs och Eskilstuna samt Eskilstuna Biodlarförening.

Alla helgdagar mars-oktober är Fältstationen öppen för besökare 9:00 – 15:00. I anslutning till fältstationen finns två fågeltorn samt en ganska nyanlagd observationsplats vid Idö udde, med bra utsikt  över vattenytor och vassområden. En bikupa, en s.k. besökskupa, där man kan se binas liv inne i kupan finns på området.
Inne i stugan finns bildutställning om bl.a. havsörnarnas liv runt Sörfjärden, en utställning om livet i vassen samt en fladdermusutställning.

Läs mer på fältstationen Rördrommens hemsida