Välkommen till Strängnäskretsen!

AKTIVITETER I MAJ

Onsdag 17 maj kvällsvandring
Guidad vandring i Gallsjömossens naturreservat
Naturreservatet ligger i Åkers kronopark sydsydväst om Åkers Styckebruk.
Koordinater till parkering (WGS84): 59.202953, 17.034724
Genom reservatet går Sörmlandsleden. Här får du uppleva olika naturtyper, såväl gammal skog som myrmark. Rejäla spänger tar dig över de ev. blöta partierna. Man kan se spår efter en skogsbrand som bröt ut 2006.
Fram till mitten av 1800-talet var gruvarbetare och kolare verksamma i traktens skogar, och fortfarande ser man lämningar från denna epok.
Utmärkande för hela området är den höga åldern på skogen, det finns bitvis gott om döda träd, både stående och liggande.
Många ovanliga arter som är beroende av gamla träd och död ved har hittats i området, bl a den lilla levermossan vedtrappmossa, en av våra minsta mossor.
Tid: Onsdag 17/5 kl 17:30 -samling vid Ugglans träd, Nabbviken Strängnäs för samåkning. Tag gärna med matsäck.
Kontakt: Lars Liljenstolpe 076- 367 15 25
( Föranmälan)
Naturskyddsföreningen Strängnäs

BIOLOGISKA  MÅNGFALDENS DAG
Måndag 22 maj kl.18:00- ca 21:00
Följ med på en härlig kvällsutflykt till Ekhagen/ Floras kulle i Gorsingeholms naturreservat!
Denna dag uppmärksammas naturens rika mångfald på många platser runt om i landet. Här i Strängnäs besöker vi vårt tätortsnära naturreservat och tittar på vilka växter och fåglar som just nu finns att beskåda i och runt reservatet.
Samling för ev. samåkning 17:45 vid Ugglans träd (vid kolonilotterna, Nabbviken Strängnäs) eller kom direkt till Gorsingeholm kl.18:00.
Ta gärna med dej kvällsfika och en vän!
Kontaktpersoner: SOK Sven Blomqvist 070-533 62 77
Naturskyddsföreningen: Olle Svedman 073-035 82 57
                                     Välkomna!
 
Hitta hit:
I Strängnäs kommun söder om Ulvhällsfjärden ligger Gorsingeholms naturreservat. Från Mariefredsvägen i Strängnäs är det skyltat mot Gorsingeholm och Löt. Följ Gorsingeholmsvägen. Passera silosen och valskvarnen. Direkt efter den lilla hagmarken som ligger söder om valskvarnen tar du av till vänster in på grusvägen. Här finns en iordningställd p-plats.
Koordinat till parkering (WGS84): 59.352167, 17.055309
För besökaren:
Reservatet ligger nära Strängnäs tätort. Området passar att besöka året om. Särskilt vackert är det om våren när blomsterprakten visar sig. Här finns till exempel vitsippor, nunneört, dvärgvårlök, lundbräsma, gulsippa, tandrot och lungört.
I södra delen av området, Gorsingeholmskullarna, finns en markerad vandringsled som går upp och ner längs de trädbevuxna kullarna. Härifrån får man en fin utsikt över landskapet.