Välkommen till Strängnäskretsen!

Rekrytering 2024: Vill du vara med i en lokalavdelning av Naturskyddsföreningen som är Sveriges största miljöorganisation?

Ledamot till styrelsen 

Vill du vara med som styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Strängnäs som är en del av Sveriges största miljöorganisation? Vi söker dig boende i Strängnäs kommun som har ett intresse för natur- och miljöfrågor och som vill vara med och påverka inom dessa områden i vår kommun. Du behöver inte vara miljöexpert – det viktiga är att du är engagerad, har viljan och förmågan att samarbeta med andra samt vill vara med och göra skillnad. Du ska vara eller vilja bli medlem i Naturskyddsföreningen.

Beskrivning av mål och uppgifter

Naturskyddsföreningen Strängnäs arbetar med miljöfrågor på lokal nivå, sprider kunskap, skapar opinion, bevakar natur- och miljövårdsfrågor samt samordnar och stimulerar kretsens arbete. Prioriterade områden för Strängnäskretsen är, förutom kretsaktiviteter för medlemmarna, naturvård, biologisk mångfald, Gorsingelund, fältstationen Rördrommen, deltagande under Mälardagen och kretsen är ofta aktiv vid arrangemang som klädbytardagen och miljövänliga veckan. Kretsen är även remissinstans vid större förändringar i Strängnäs kommun som gäller miljöfrågor samt utövar påverkan vid arbete med kommunala översiktsplaner, detaljplaner och andra policydokument.

De nuvarande ansvarsområdena inom styrelsen är just nu Remisser och skrivelser, Miljö- och klimatfrågor, Gorsingelunds Natura2000-område, Fältstationen Rördrommen, Tätortsnära skog, grönområden och invasiva arter, Råcksta å vattenråd, Svampgruppen, Medlemskontakt via hemsida, facebookgrupp samt medlemsmail.

I nuvarande styrelse finns kunskaper och intressen som gärna delas med andra, t ex allmän biologi, floristik, faunistik, entomologi, ornitologi, limnologi, mykologi, trädgårdsarkitektur, kvartärgeologi, djurspårning – vilda djur, vildmarks-/friluftsliv m.m

Vi har ett nära samarbete med vårt studieförbund Studiefrämjandet samt även med andra lokala föreningar med intresse för natur och miljö.

Som ledamot ansvarar du tillsammans med övriga i styrelsen för organisationen av verksamheten. Du sätter dig in i aktuella frågor, deltar på styrelsemöten och tar beslut.

Under uppdraget kommer du att lära dig mycket och träffa andra engagerade människor i Södermanland och resten av landet. Naturskyddsföreningen Strängnäs är en del av den rikstäckande Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra.

Uppdraget är ideellt och utan arvodering. Det är därför viktigt att du upplever arbetet som meningsfullt och självutvecklande. Som ledamot erbjuds du en värdefull möjlighet att delta på Naturskyddsföreningens träffar och utbildningar där du kommer i kontakt med förtroendevalda från andra lokalkretsar. Uppdraget löper under ett till två år från årsmötet i mars. Räkna med att lägga i genomsnitt 5-10 timmar i månaden på uppdraget med uppehåll under sommaren.

När och var?

Styrelsen träffas en vardagkväll ungefär varannan månad, oftast i Studiefrämjandets lokaler i Strängnäs.

Skicka in din intresseanmälan så snart som möjligt och senast slutet av februari. Styrelsens ledamöter väljs av medlemmarna på årsstämman i mars 2024.

Din intresseanmälan lämnas till valberedningen:

Håkan Elmqvist,  hakan.elmqvist@folkbildning.net 070-471 68 24,

Björn Carlsson,  bjorn.robert.carlsson@gmail.com 070-344 06 29

Anders Pohlstrand  anders@poanws.se eller 070-843 14 22.

Varmt välkommen till ett viktigt jobb för Naturskyddsföreningen i Strängnäs!

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

för medlemmar i Naturskyddsföreningens Strängnäs-krets
Tid: Onsdag 13 mars 2024 KL 19.00
Plats: Studiefrämjandet, Källgatan 3A, Strängnäs
(i rummet Eken 1 tr ned, ingång 3B från innergården)
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på kretsens
webbsida, samt sändas i mejl till de som anmäler sitt
deltagande i mötet.
Motioner mejlas till strangnas@naturskyddsforeningen.se
senast 1 mars.
Efter förhandlingarna bjuder vi på kaka, dryck och frukt
och ger en kort information om kretsens kommande
verksamheter, bl.a projektet ”Gör om – Gör rätt”.
Vi avslutar kvällen med det intressanta bildföredraget ”Våra
sippor”, presenterat av entomolog Håkan Elmqvist.
ANMÄLAN till strangnas@naturskyddsforeningen.se senast
6 mars. Vid frågor, kontakta ordf. Staffan Petré, 073 634 20 15
Webbsida: https://strangnas.naturskyddsforeningen.se/

Hjärtligt välkomna hälsar Styrelsen!

Genomförda PROGRAM hösten 2023

SKOGSDAGARNA 16 – 24 september

Upplev och lär om skogen!

Skogen är fantastisk – vi vill ge fler chansen att upptäcka den!
I samband med Naturskyddsföreningens nationella Skogsdagar den 16-24 september ordnar Naturskyddsföreningen Strängnäs arrangemang, som alla är välkomna till. Vi välkomnar till spännande exkursioner och samtal om och i skogen!

16-24/9 TIPSPROMENAD

Under hela skogsveckan finns en tipspromenad längs motionsspåren i Strängnäs och Mariefred. I Strängnäs vid stadsskogen och i Mariefred vid Hammarens IP. Här finns frågor för både vuxna och barn – ni lär er om naturen och har chans att vinna en bok!

 

16-24/9 FOTOTÄVLING

Ta en bild på något du gillar i din skog! Bilden lägger du upp på din Facebook-sida och taggar med #natursnasfoto23. Tävlingen pågår till söndag 24 september kl. 18:00.

Lördag 16/9 SKOGSUTFLYKT
Tid: kl. 10:00 – ca 14
 

Arrangemanget sker i samverkan med Strängnäs svampklubb för att söka efter och lära oss om rödlistade arter och signalarter. Båda dessa indikerar att en skog har höga naturvärden. Ta med lupp, förstorningsglas eller kikare om du har, samt kläder efter väder och gärna lite fika. Samling på grusplanen vid Domkyrkan. Samåkning rekommenderas – det finns få p-platser vid det tänkta skogsområdet.

Kontakt: Strängnäs svampklubb: Björn Carlsson 070-344 06 29. Naturskyddsföreningen: Staffan Petré 073-634 20 15.

Lördag 16/9 NATURNATT I EN ÄDELLÖVSKOG
Tid: kl. 20:00 – ca 22

På spaning efter nattfjärilar och fladdermöss! Vi är rustade med ultraljudsdetektor för att upptäcka fladdermössens ljud, samt speciallampa för att locka nattfjärilar.

Välkomna till Gorsingelund, en stadsnära ädellövskogslund, vid Annebergsvägen i Strängnäs. Ta med ficklampa, kläder efter väder och kanske lite varm fika.

Kontakt: Staffan Petré 073-634 20 15 (Vid regn inställt!)

 

Söndag 17/9 SKOGSUPPLEVELSE

Tid: kl. 10:00 – 12:00

Kom med oss ut i en stadsnära skog i Strängnäs! Vi tittar bl.a på rödlistade arter och signalarter. Kläder efter väder, ta gärna med fika eller en frukt.

Samling kl 10 vid Finningeskolan, Brunnsvägen 51 Strängnäs Kontakt: Staffan Petré 073-634 20 15

 

Naturskyddsföreningen deltar i
KlimatHOPPmöte i Thomas Arena lördag 23 september kl 10-17
Olika aktörer bjuder på musik, utställningar, föreläsningar och många spännande event! I samverkan med Studiefrämjandet. FRI ENTRÉ
https://www.studieframjandet.se/klimathoppmotet/program-strangnas/

 

TIPS!
Onsdag 20/9 WEBBINARIUM tid kl 19-20.30
”Skogen – fakta och förundran” Att delta är GRATIS, men din ANMÄLAN behövs för att få tillgång till länk till mötet.
Se länk nedan för mer information.

https://www.naturskyddsforeningen.se/engagera-dig/kalender/skogen- fakta-och-forundran-digitalt-2023-09-20/

 

Söndag 24/9 VANDRING I ETT NATURRESERVAT tid: Kl 10 – ca 14.

~VANDRING I ETT NATURRESERVAT~
Följ med på en vandring i Gallsjömossens naturreservat och upplev den unika biologiska karaktären som bara en mosse har. En mångfald av arter finns att upptäcka när vi vandrar på stigar, spänger, över berg och genom gammelskogar. Vi stannar också upp och tar in ljuden och dofterna från skogen, mossen och dess invånare. Trummandet från en hackspett som letar föda. Doften av mossa och skvattram. Kanske hittar vi också spårtecken från traktens stora rovdjur.
Skogen hyser också mängder av kulturella lämningar som minner om tider som varit. Den uppmärksamme kan finna både kolbottnar och kolarkojor i skogens gömslen.
Samåkning är att föredra då det är begränsat med parkeringsmöjligheter. Aktiviteten är gratis, förutom att vi självklart delar på kostnaden för transporten av oss själva. Är du passagerare, betalar du alltså en rimlig slant till den du åker med.
SAMLINGSPLATS: kl 10.00 vid AniCura, Annebergsvägen 4 i Strängnäs eller möt upp vid parkeringen vid Harsjöhult. (GPS koordinater till Harsjöhult N5912179 E01702079)
TID: Söndag 24 sept. kl 10-14
KONTAKT: Staffan Petré,
strangnas@naturskyddsforeningen.se
073-634 20 15
Ta med mat/fika och dryck samt kläder efter väder.
VÄLKOMNA UT!

 

FIXARDAG I GORSINGELUND söndag 15 oktober kl 10-13
Vi fixar och gör fint i området inför vintern. Kom med och gör en liten insats, du kanske vill hjälpa oss med att rensa holkar, kratta löv, klippa sly, plocka skräp m.m. Elden tänds ev. så ta gärna med något att grilla.
Plats: Annebergsvägen Strängnäs

 

VANDRING I VARGENS MARKER – under hösten
~Mer info kommer~

*Med reservation för eventuella ändringar.

 

 

 

 

******************************************************************************

 

Kurser hos Studiefrämjandet

 

Lär känna Sveriges flyttande rovfåglar

En digital kurs där du lär dig identifiera de rovfåglar som på hösten i stora sträck flyttar från Sverige. Kursledare ornitologen och författaren Niklas Aronsson.

https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2023/augusti/lar-kanna-sveriges-flyttande-rovfaglar/

*************************************************************
Här finns även en lokal studiecirkel i Strängnäs!

Följ med oss in i fåglarnas värld. En kurs för dig som vill lära dig mer om vårens fåglar i Sverige. Kursen innehåller både teoretiskt lärande inomhus och praktisk lärande utomhus.  https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2023/september/fagelkurs—faglarnas-liv-och-leverne/

*************************************************************

Vi arbetar nu med Program Strängnäskretsen hösten 2023

Nedan är några aktiviteter vi vill genomföra – men det är inte säkert att vi lyckas med alla:

1. ”Vandring i vargens marker. Heldag i skogen med djurspårning och eventuellt mat vid lägereld.

2. Föredrag om fåglar.

3. Föredrag om skogs- och jordbruk.

4. Besöka restaurerad våtmark, Söderlänna.

5. Tema fjärilar

6. Vandring längs Laketorpsån.

7. Bäverdammar.

8. Invasiva arter. Visning/utbildning i fält.

9. Skyddsvärda arter i naturskog. Nyckelarter, signalarter m.fl. Teori och/eller praktik.

 

Information kommer på hemsida, Medlemsmejl, e-post samt Facebook-gruppen

 

*************************************************************

Vill du som medlem få våra utskick via e-post? Kontakta oss på strangnas@naturskyddsforeningen.se

Om du vill engagera dig i natur, miljö och klimat är du varmt välkommen att på olika sätt vara med i föreningens lokala arbete.

Kontakta oss i så fall på adressen ovan eller valberedningens representant Håkan Elmqvist

070-471 68 24 hakan.elmqvist@folkbildning.net

 

Välj Strängnäs-el — ett bra val för miljön!

Kryssa i Naturskyddsföreningen så får vår förening ett litet sponsringsstöd från SEVAB

Strängnäs-el är det gröna och smarta elavtalet som gynnar föreningslivet i Strängnäs. Det är du som tecknar Strängnäs-el som får bestämma vilken lokal förening som SEVAB ska sponsra.

Med Strängnäs-el tar du hänsyn till miljön. Elen är 100% förnybar och produceras lokalt i Strängnäs kraftvärmeverk, vilket ligger alldeles bredvid Gorsingelund.

När du tecknar Strängnäs-el hoppas vi att du väljer Naturskyddsföreningen! Vill du ha Strängnäs-el utan att göra ett föreningsval fördelas stödet jämnt mellan alla föreningar som representerar Strängnäs-el.

Alla vinner med Strängnäs-el – det gröna och smarta elavtalet som gynnar föreningslivet

Läs mer och gör ditt miljösmarta val på länken:

https://www.sevab.com/strangnas-el