Välkommen till Strängnäskretsen!

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi arbetar nu med Program Strängnäskretsen våren 2023

Nedan är några aktiviteter vi vill genomföra – men det är inte säkert att vi lyckas med alla:

1. ”Vandring i vargens marker. Heldag i skogen med djurspårning och eventuellt mat vid lägereld.

2. Föredrag om fåglar.

3. Föredrag om skogs- och jordbruk.

4. Besöka restaurerad våtmark, Söderlänna.

5. Besöka Åsbyåsens naturreservat (Arr SOK, torsd 27/4, 17.30).

6. Tema fjärilar.

7. Vandring längs Laketorpsån.

8. Bäverdammar.

9. Invasiva arter. Visning/utbildning i fält.

10. Skyddsvärda arter i naturskog. Nyckelarter, signalarter m.fl. Teori och/eller praktik.

 

Information kommer på hemsida, Medlemsmejl, e-post samt Facebook-gruppen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vill du som medlem få våra utskick via e-post? Kontakta oss på strangnas@naturskyddsforeningen.se

Om du vill engagera dig i natur, miljö och klimat är du varmt välkommen att på olika sätt vara med i föreningens lokala arbete.

Kontakta oss i så fall på adressen ovan eller valberedningens representant Håkan Elmqvist

070-471 68 24 hakan.elmqvist@folkbildning.net

 

Välj Strängnäs-el — ett bra val för miljön!

Kryssa i Naturskyddsföreningen så får vår förening ett litet sponsringsstöd från SEVAB

Strängnäs-el är det gröna och smarta elavtalet som gynnar föreningslivet i Strängnäs. Det är du som tecknar Strängnäs-el som får bestämma vilken lokal förening som SEVAB ska sponsra.

Med Strängnäs-el tar du hänsyn till miljön. Elen är 100% förnybar och produceras lokalt i Strängnäs kraftvärmeverk, vilket ligger alldeles bredvid Gorsingelund.

När du tecknar Strängnäs-el hoppas vi att du väljer Naturskyddsföreningen! Vill du ha Strängnäs-el utan att göra ett föreningsval fördelas stödet jämnt mellan alla föreningar som representerar Strängnäs-el.

Alla vinner med Strängnäs-el – det gröna och smarta elavtalet som gynnar föreningslivet

Läs mer och gör ditt miljösmarta val på länken:

https://www.sevab.com/strangnas-el