Välkommen till Strängnäskretsen!

AKTIVITETER I JUNI

FÄLTSTATIONEN RÖRDROMMEN VID SÖRFJÄRDEN
Måndag 5/6 ”Naturnatten”

Korvgrillning, kort naturvandring, vi lyssnar på fladdermöss och bekantar oss med nattflygande insekter mm.
Tid: 20.00 och framåt.
Plats: Fältstationen Rördrommen
Kontaktperson: Ingrid Karlsson 070-308 11 93
Naturskyddsföreningen
NATURRESERVATET LINDÖN, SÖRFJÄRDEN
Lördag 17/6
Följ med på ett besök bland blommor, gamla träd och betesdjur på denna fantastiska mälarö.
Kostnad tillkommer för båttransport.
Plats och tid: Samåkning från ”Ugglans träd” i Strängnäs kl 08.30 eller samling vid Fältstationen Rördrommen kl 09.00. Medtag matsäck.
Föranmälan senast 4/6 till Lars Liljenstolpe 076-367 15 25
Naturskyddsföreningen