Välkommen till Strängnäskretsen!


Du har väl inte missat den nya EU-lagen om naturrestaurering!

Banderoll

För att nå EU:s övergripande mål måste medlemsländerna återställa minst 30 procent av de livsmiljöer som den nya lagen täcker (allt från skogar, gräsmarker och våtmarker till floder, sjöar och korallbäddar) från dåligt till gott skick senast 2030.

Det är Natura 2000-områdena som EU-länderna bör prioritera fram till 2030. Så snart dessa områden är i gott skick måste EU-länderna se till att de inte försämras väsentligt igen. EU-länderna ska också anta egna nationella restaureringsplaner där de i detalj beskriver hur målen ska uppnås.

Det här är naturligtvis nationella mål, men Strängnäs kommun har säkert möjlighet att välja hur & om man vill bidra positivt eller negativt till EU-lagens mål i Sverige.

Primärt ser vi från vår sida Gorsingelund (Natura 2000) och dess närområde som väsentligt i närtid, men naturligtvis bör lagen påverka hur man hanterar Ulva-skogen och planprogrammet för logistikområdet.


https://strangnas.naturskyddsforeningen.se/2024/05/26/radda-ulvaskogen/

https://strangnas.naturskyddsforeningen.se/2024/04/21/bevara-gorsingelund/

 


Gör om – gör rätt!

Vi jobbar på med hur vi kan påverka kommunen i planprogrammet om logistikområdet till en god balans mellan exploatering och naturhänsyn.

Vill du vara med? Hör av dig till oss, eller gå med i FB-gruppen ”Gör Om – Gör Rätt”.