Program

Läs vårt program om vad som händer i Strängnäs: Program_2019

MARS

Onsdag 27/3 kl. 19.00 Naturskyddsföreningens Kretsstämma, Glunten, Strängnäs Kommunhus, Nygatan 10. Stämmoförhandlingar enligt stadgarna. Se separat kallelse. Efter årsmötesförhandlingarna visar Anders Pohlstrand bilder med temat ”Se naturen framför fötterna”

Hjärtligt Välkomna!

APRIL

Söndag 28/4 (OBS!) kl. 10-13 Gorsingelund Vi vandrar längs stigarna och njuter av vårblommor och fågelkvitter. Naturskyddsföreningen och ornitologerna (SOK) delar på ansvaret för lättare skötsel av området, så du som vill får gärna hjälpa till med att rensa längs stigar, krydd- och blomland. Ta med dig fika. Elden är tänd så möjlighet att grilla finns.

(Ev. samåkning från Ugglans träd, Nabbviken kl 09.45 eller kom direkt till Gorsingelund.) Information: Lars Liljenstolpe 076-367 15 25

MAJ

Lördag 18/5 kl. 10-13 Gorsingelund Nu har det grönskat längs stigarna och fåglarna börjar söka efter boplatser.

Ta med dig fika. Möjlighet att grilla kan finnas.

(Ev. samåkning från Ugglans träd vid Nabbviken kl 09.45, eller kom direkt till Gorsingelund vid Annebergsvägen, Strängnäs.)

Information: Gunilla Oleniusson 073-980 77 41

Onsdag 22/5 kl. 18.30 Biologiska Mångfaldens dag. Denna dag är det runt om i landet extra stor fokus på den biologiska mångfalden i naturen. Vi samlas vid Ugglans träd vid Nabbviken för att ta oss vidare till en intressant plats i naturen. För mer info om plats, se vår hemsida och facebook.

Information: Olle Svedman 073-035 82 57

JUNI

Lördag 1/6 kl. 06.00 Gorsingelund Kom med och upplev en tidig fågelmorgon i Gorsingelund. Flugsnappare, sångare och andra fåglar sjunger nu i sina revir i lunden. Kanske hittar vi kattugglan.

Arrangör: Strängnäs ornitologiska klubb /SOK. Samåkning från Ugglans träd /Nabbviken kl

06.00. Ta gärna med dej fika.

Information: SOK/ Leif Ekblom 070-604 29 73

 

Onsdag 5/6 kl 20.00 Naturnatten på Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden. Naturvandring, insekter, fladdermuslyssning mm. Samarrangemang med Fältstationen Rördrommen, som bjuder på grillat och dryck.

Information: Ingrid Karlsson 070-308 11 93

 

AUGUSTI

Lördag 3/8 kl 10-13 Gorsingelund. Vi tittar lite extra på lundområdets alla olika träd- och busksorter. Ta gärna med fika. Grill finns.(Ev. samåkning från Ugglans träd, Nabbviken kl

9.45 eller kom direkt till lunden vid Annebergsvägen.) Information: Lars Liljenstolpe 076-367 15 25

Måndag 5/8 kl 17.30 Vandring i ett Naturreservat Vi gör ett kvällsbesök i ett av kommunens naturreservat, ev med personal från länsstyrelsen som ciceron. Tag gärna med fika. Samåkning kl 17.30 från Ugglans träd i Nabbviken, eller kom direkt.

Se vår webbsida och facebook för mer information om plats och tider! Information: Lars Liljenstolpe 076-367 15 25.

Lördag 10/8 kl. 21 Fladdermuskväll vid Fältstationen Rördrommen. Med en detektor som registrerar fladdermössens ljudpulser kan olika arter av fladdermöss särskiljas. Det kan bli en spännande kväll! Information: Ingrid Karlsson 070-308 11 93

Lördag 24/8 Mälardagen vid Västerviken, Strängnäs Naturskyddsföreningen deltar, kom till vårt bord.

SVAMPDAGAR:

Lördag 31/8 kl 10.00 Svamputflykt Följ med ut i svamprika marker i kommunen. Samling på p-platsen vid Multeum för samåkning. Ta med matsäck.

Information: Strängnäs svampklubb/ Lars-Olof Persson 070-532 58 70

SEPTEMBER

Söndag 1/9 kl 09.00-15.00 Svampdag på Fältstationen Rördrommen där Strängnäs svampklubb hjälper dig att artbestämma både ätliga och icke ätliga svampar.

Information:Strängnäs svampklubb/Ingrid Karlsson 070-3081193, Lars-Olof Persson 070-5325870

Måndag 2/9 kl 9-16 Svamputställning på Multeum. Ta gärna med egna svampar. Information: Strängnäs svampklubb/ Ingrid Karlsson 070- 308 11 93

Lördag 14/9 kl 10-13 Gorsingelund. Vi tittar lite extra på områdets gamla husgrunder. (Ev samåkning kl 09.45 från Ugglans träd vid Nabbviken eller kom direkt till Gorsingelund) Ta med dej fika. Möjlighet att grilla finns.

Information: Lars Liljenstolpe 076-367 15 25

 

OKTOBER

  1. 40 Miljövänliga veckan. Årets tema: ”Ta vara på det du har” Vi vill inspirera till att konsumera mindre och mer hållbart. Att se värdet i våra saker och få dem att leva ett varv till.

För mer info, se webbsida och Facebook.

 

NOVEMBER

Torsdag 21/11 kl. 18.30 Filmkväll på Multeum. Ingemar Lind ger oss åter igen en härlig bild- och filmkväll om fjällets natur. Entre’avgift (biljetter kommer att finnas att köpa på Multeum.)

 

Med reservation för ev. ändringar i programmet.

Mer info om våra aktiviteter kommer löpande att finnas på vår webbsida https://strangnas.naturskyddsforeningen.se

Ni hittar oss även på den offentliga facebooksidan ”Naturskyddsföreningen Strängnäs”

Gorsingelund är en lövskogslund nära Annebergsvägen i Strängnäs.

 

Vår samlingsplats inför vissa aktiviteter, ”Ugglans träd Nabbviken” ligger vid korsningen Tullgatan/ Fridhemsvägen i Strängnäs

Med reservation för ev. ändringar i programmet.

Mer info om våra aktiviteter kommer löpande att finnas på vår hemsida https://strangnas.naturskyddsforeningen.se

Ni hittar oss även på Facebook: Naturskyddsföreningen Strängnäs

Vi samarbetar med Fältstationen Rördrommen samt Strängnäs Ornitologiska klubb

 

Välj Strängnäs-el

  • ett bra val för miljön.
  • Kryssa för Naturskyddsföreningen vid Ditt val.
  • Då får vår förening en liten slant!