Program

Läs vårt program om vad som händer i Strängnäs: Program_2018

MARS

Torsdag 15/3 kl. 19.00 Naturskyddsföreningens Årsmöte, Gustav Vasa, Strängnäs Kommunhus, Nygatan 10. Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Per Folkesson från Länsstyrelsens natur- och miljöenhet att visa bilder och berätta om de ca 20-talet fantastiska naturreservat vi har i Strängnäs kommun. Välkomna!

För mer information, se hemsida och Facebook.

APRIL

Lördag 7/4 kl. 10-13 Gorsingelund Välkomna till en dag med vårblommor och fågelkvitter. Naturskyddsföreningen och ornitologerna (SOK) delar på ansvaret för lättare skötsel av området, så du som vill får gärna hjälpa till med t ex stigar, krydd- och blomland. Ta med dig fika. Möjlighet att grilla finns.

(Ev. samåkning från Ugglans träd, Nabbviken kl 09.45 eller kom direkt till Gorsingelund.)

Information: Lars Liljenstolpe 076-367 15 25

Lördag 14/4 kl.10-14 Klädbytardag på Studiefrämjandet, Källgatan 3, Strängnäs. För mer information, se kretsens hemsida och Facebook.

Information: Monika Wolfert Rudborg 070-497 74 17

MAJ

Lördag 19/5 kl. 10-13 Gorsingelund Vi promenerar längs stigarna och njuter av fågellivet. Förra året sattes drygt 30 holkar upp i området så nu blir det spännande att se vilka fåglar som flyttar in. Vill du hjälpa till med arbetet i lunden finns det alltid något att ta tag i. Ta med dig fika. Möjlighet att grilla finns.

(Ev. samåkning från Ugglans träd vid Nabbviken kl 09.45, eller kom direkt till Gorsingelund.)

Information: Lars Liljenstolpe 076-367 15 25

Tisdag 22/5 kl. 18.30 Biologiska Mångfaldens dag. En dag då det runt om i landet läggs extra fokus på den biologiska mångfalden i naturen. Vi samlas vid Ugglans träd vid Nabbviken för att ta oss vidare till en intressant plats i naturen. För mer info om plats, se vår hemsida och facebook.

Information: Olle Svedman 073-035 82 57

JUNI

Lördag 2/6 kl. 06.00 Gorsingelund Följ med på en tidig fågelmorgon när sångare, flugsnappare och andra tättingar sjunger för full hals i lunden. Arrangerat av Strängnäs ornitologiska klubb /SOK. Samåkning från Ugglans träd /Nabbviken kl

06.00. Ta gärna med dej fika.

Information: SOK/ Leif Ekblom 070-604 29 73

Tisdag 5/6 kl 20.00 Naturnatten på Fältstationen Rördrommen, som ligger vid Sörfjärden. Grillning, naturvandring, fladdermuslyssning mm. Samarr. med Fältstationen Rördrommen.

Information: Ingrid Karlsson 070-308 11 93

JULI

Måndag 31/7 kl 17.30 Vandring i ett Naturreservat Vi gör ett kvällsbesök i ett av kommunens naturreservat, ev med personal från länsstyrelsen som ciceron. Vilket reservat vi besöker bestäms utifrån årsmötesdeltagarnas önskemål på årsmötets föredrag. Glöm inte fika. Samåkning 17.30 från Ugglans träd i Nabbviken, eller kom direkt.

Se vår hemsida och facebook för mer information om plats och tider! Information: Lars Liljenstolpe 076-367 15 25.

AUGUSTI

Lördag 4/8 kl 10-13 Gorsingelund. Vi tittar lite extra på lundområdets alla olika träd- och busksorter. Ta gärna med fika. Grill finns.(Ev. samåkning från Ugglans träd, Nabbviken kl 9.45 eller kom direkt till lunden vid Annebergsvägen.) Information: Lars Liljenstolpe 076-367 15 25

Lördag 11/8 kl. 21 Fladdermuskväll vid Fältstationen Rördrommen. Med en detektor som registrerar fladdermössens ljudpulser kan olika arter av fladdermöss särskiljas. Det kan bli en spännande kväll! Information: Ingrid Karlsson 070-308 11 93

SEPTEMBER

Lördag 1/9 kl 10.00 Svamputflykt Följ med ut i svamprika marker i kommunen. Samling på p-platsen vid Multeum för samåkning. Ta med matsäck.

Information: Strängnäs svampklubb/ Lars-Olof Persson 070-532 58 70

Söndag 2/9 kl 09.00-15.00 Svampdag på Fältstationen Rördrommen där Strängnäs svampklubb hjälper dig att artbestämma både ätliga och icke ätliga svampar.

Information:Strängnäs svampklubb/Ingrid Karlsson 070-3081193, Lars-Olof Persson 070-5325870

Måndag 3/9 kl 9-16 Svamputställning på Multeum. Ta gärna med egna svampar. Information: Strängnäs svampklubb/ Ingrid Karlsson 070- 308 11 93

Lördag 15/9 kl 10-13 Gorsingelund. Vi tittar lite extra på områdets gamla husgrunder. (Ev samåkning kl 09.45 från Ugglans träd vid Nabbviken eller kom direkt till Gorsingelund) Ta med dej fika. Möjlighet att grilla finns.

Information: Lars Liljenstolpe 076-367 15 25

OKTOBER

  1. V.40 Miljövänliga veckan. Årets tema: ”Ta vara på det du har” Vi vill inspirera till att konsumera mindre och mer hållbart. Att se värdet i våra saker och få dem att leva ett varv till.

Information: Helena Billström Rudling 072-015 18 41. För mer info, se vår hemsida och Facebook.

NOVEMBER

22/11 kl. 19.00 Filmkväll på Multeum. Ingemar Lind ger oss åter igen en härlig bild- och filmkväll om fjällets natur. Entre’avgift (biljetter kommer att finnas att köpa på Multeum.)

Se mer information på vår hemsida och facebooksida samt på Multeums hemsida.

Gorsingelund är en lövskogslund nära Kilenkorset i Strängnäs och vår samlingsplats ”Ugglans träd, Nabbviken” ligger vid korsningen Tullgatan/ Fridhemsvägen i Strängnäs

Med reservation för ev. ändringar i programmet.

Mer info om våra aktiviteter kommer löpande att finnas på vår hemsida https://strangnas.naturskyddsforeningen.se

Ni hittar oss även på Facebook: Naturskyddsföreningen Strängnäs

Vi samarbetar med Fältstationen Rördrommen samt Strängnäs Ornitologiska klubb

 

Välj Strängnäs-el

  • ett bra val för miljön.
  • Kryssa för Naturskyddsföreningen vid Ditt val.
  • Då får vår förening en liten slant!